Refuge Lindenhof

De Brusselpoort, historische stadspoort te Mechelen

Mechelen beschikte vroeger over twaalf stadspoorten, waaronder de Brusselpoort die indertijd 'de Overste Poort' genoemd werd. De andere elf poorten werden in de loop der eeuwen gesloopt. De Brusselpoort werd meerdere malen gerestaureerd. Het gebouw heeft de afgelopen jaren dienst gedaan als kunstatelier, daarna als theaterhuis en ten slotte als stadsmuseum.

30 Mar 2021